Mình đã có Google Assistant tiếng Việt, anh em có chưa?

Không cần đợi tới tuần sau, Google hôm nay đã cho mình xài Google Assistant tiếng Việt. Mình vừa check thử và giao diện đã biến thành toàn bộ bằng tiếng Việt. Màn hình đầu tiên sẽ có các tùy chọn cấp quyền cho Google Assistant cũng như lựa chọn có nhận mail hay không. Xong là đi thẳng vào xài, có thể nói chuyện với trợ lý bằng tiếng Việt, kêu đặt lời nhắc, báo thức, nghe chuyện cười,… Vào sâu hơn vào phần cài đặt thì có thêm những mục như bên dưới. Không chỉ riêng mình mà nhiều anh em em khác cũng báo là vừa nhận được cập nhật, đồng thời còn điều khiển được cả nhà thông minh. Anh em chưa có thì check liền xem đã có chưa rồi ta cùng nghịch tiếp nha.

Leave a Reply